ANEXO ALEGACIÓN DE MÉRITOS OPOSICIÓNS 2019

 

"Podes descargar o modelo para a baremación dos méritos dende os enlaces da consellería en https://www.edu.xunta.es/oposicions/PaxinaInicio.do#P_1"

Ou dende o enlace que che facilitamos mais abaixo.

 

 

 

Modelo de alegación dos méritos para a fase de concurso.

 

En Ourense, a 03 de xullo de 2019
Secretariado Provincial de ANPE Ourense Sindicato Independiente.

Campus Auriensis
Calendario Escolar