Xacobeo 2010

Peregrinación de ANPE Ourense
7 de Julio de 2010

Formulario de Inscripción

 Datos Personales


En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo que os datos proporcionados so serán empregados por ANPE Ourense S.I., con domicilio en Rúa Progreso n 83 1, co único fin de elaborar e conocer a relación dos asistentes, así como para mantelo informado/a da presente e futuras convocatorias de actos educativos e culturales organizados exclusivamente por esta institución. En todo momento poderá solicitarnos exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos e condicións previstos na normativa legal en materia de protección de datos (Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter persoal de 13 de decembro).

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informámos que los datos proporcionados solo serán utilizados por ANPE Ourense S.I., con domicilio en Rúa Progreso n 83 1, con el único fin de elaborar y conocer la relación de los asistentes, así como para mantenerle informado/a de la presente y futuras convocatorias de actos educativos y culturales organizados exclusivamente por esta institución. En todo momento podrá solicitarnos ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y condiciones previstos en la normativa legal en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal de 13 de diciembre).