Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

CADP Curso 2019-2020 Resumo de datas

Renuncias e reclamación

Mestres: ata 2 días hábiles da resolución provisional

Secundaria, F.P., Música,... :ata o 03-09-2019

Restrición de concellos ou provincias (INTERIN@S)

16-07-2019 ata o 17-08-2019

Resolución definitiva

Mestres: 01-08-2019

Secundaria, F.P., Música, ... : 10-09-2019

Incorporación / Toma de posesión

Mestres: 01-09-2019

Secundaria, F.P., Música, ... : Segundo data de comezo de cada corpo.

Oposicións 2019
SUPERADO O PROCEDEMENTO SELECTIVO... Ver guía

Anexo alegación de méritos 2019: acceder
ÚLTIMAS NOVAS
 • 23.08 DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de P.F.T.P, ao corpo de mestres,...., en Galicia. Ficheiro

 • 21.08 PFPP: A Consellería de Educación abre o prazo para solicitar os plans de formación permanente de profesorado (PFPP) Ficheiro

 • 12.08 ADDENDA: Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto Ficheiro

 • 05.08 CADP: Relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 02.08 TOMA POSESIÓN: Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres) Ficheiro

 • 01.08 CADP: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres Ficheiro

 • 01.08 RENUNCIAS: Prazo e forma de presentar renuncias e reclamacións á adxudicación provisional de destinos - CADP Secundaria Ficheiro

 • 01.08 CFR: Resolución do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos Ficheiro

 • 31.07 FORMACIÓN: Resolución provisional das as licenzas por formación para o curso 2019/2020 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

 • 31.07 CADP: Adxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria) Ficheiro

 • 31.07 DOG: Orde pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. Ficheiro

 • 30.07 CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 30.07 HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 30.07 ASESORÍAS: Resolución do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería Ficheiro

 • 29.07 CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

 • 26.07 CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e de de relixión para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 26.07 HUMANITARIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • 26.07 CADP MESTRES: Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 26.07 F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes Ficheiro

 • 26.07 PRAZAS CONVENIOS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería Ficheiro

 • 26.07 E-DIXGAL: Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-Dixgal no vindeiro curso 2019/2020 Ficheiro

 • 26.07 F.P.: Admisión a ciclos formativos de formación profesional. 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2019/2020 Ficheiro

 • 24.07 CFR: Puntuacións definitivas Fase A e B e asignación provisional de persoas seleccionadas por praza e prazas desertas no concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFRs e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do CAFI e dos CFR Ficheiro

 • 24.07 ATENCIÓN PREFERENTE: Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010