Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

NOVOS CURSOS

Cursos Homologados pola Consellería para o 2019-2020 válidos para sexenios, oposicóns,...

www.anpeourense.com/Cursos.php


INFORME DO DEFENSOR DO PROFESOR 2019



ÚLTIMAS NOVAS
 • 09.01 PFPP: Resolución da convocatoria da selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 31.12 DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • 30.12 BOE: Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos I, II y III, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE... Ficheiro

 • 27.12 DOG: LEI de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. Ficheiro

 • 23.12 BOLSA: Listaxe provisional para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • 23.12 BIBLIOTECA: Relación de centros adscritos ás iniciativas de Voluntariado na biblioteca escolar (secundaria) e Voluntariado de Lectura-A (primaria) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 19.12 ARCO: Accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Ficheiro

 • 17.12 ALERTA: Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento superiores a 100km/h durante o día 18 de decembro na totalidade da provincia da Coruña e Pontevedra, a Mariña de Lugo e noroeste e montaña de Ourense Ficheiro

 • 17.12 BOLSA: Resolución definitiva dos centros seleccionados que participarán no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 16.12 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • 16.12 BOLSA: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • 16.12 CLUBES LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,... Ficheiro

 • 11.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • 11.12 DOG: Orde relativa ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, PES, PT, EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación Ficheiro

 • 05.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada Ficheiro

 • 04.12 DOG: Orde pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 12 de decembro de 2019. Ficheiro

 • 29.11 OPOS: PROXECTO DE Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • 28.11 CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2019/2020 . Ficheiro

 • 28.11 PROXECTA: Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020. Ficheiro

 • 27.11 EDUEMPRENDE: Resolución do concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño Ficheiro

 • 26.11 ALEGACIÓNS PROXECTO: Análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde das titulacións para a incorporación ás listas de interinidades dos corpos de Mestres, PES, PTs de FP, EOIs que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • 26.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo... Ficheiro

 • 25.11 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019/2020. Resolución definitiva Ficheiro

 • 25.11 CLUBES LECTURA: Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 21.11 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura Ficheiro

 • 21.11 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

 • 21.11 CXT: Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • 20.11 PROXECTOS: Resolución do VI Concurso de traballos por proxectos da convocatoria 2018/2019 Ficheiro

 • 19.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • 15.11 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019/2020. Resolución provisional Ficheiro

 • 15.11 ROBOTICA: Resolución definitiva de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 14.11 PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 14.11 PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Resolución provisional dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • 13.11 ESPAZOS MAKER: Resolución provisional de centros admitidos no programa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos Ficheiro

 • 13.11 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 12.11 BOLSA: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • 12.11 PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 07.11 PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 07.11 EXTERIOR: Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China Ficheiro

 • 06.11 VACANTES: Proposta provisional de vacantes 2019-2020 Ficheiro

 • 04.11 BOLSA: Modificación da resolución da apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de .... Ficheiro

 • 04.11 BIBLIOTECAS: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020 Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.




Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010