Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

NOVOS CURSOS

Cursos Homologados pola Consellería para o 2019-2020 válidos para sexenios, oposicóns,...

www.anpeourense.com/Cursos.php

ÚLTIMAS NOVAS
 • 11.10 XUBILACIÓNS 2019: Listaxe de xubilacións do ano 2019 Ficheiro

 • 10.10 DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 10.10 DOG: Establecido o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 09.10 BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • 04.10 DIGICRAFT: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 04.10 STEM: Resolución definitiva dos centros docentes públicos para participar na Semana STEM 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • 04.10 PROXECTOS: Proxectos de formación para o profesorado de FP 2019/2020 Ficheiro

 • 02.10 DOG: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

 • 30.09 CXT: Recollida de documentación correspondente ao concurso xeral de traslados 2018 Fichºeiro

 • 30.09 DOG: Nomeamento de funcionarios/as en prácticas ás persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso e acceso ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • 30.09 BOLSA: Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

 • 27.09 CRD: Listaxes coas puntuacións provisionais das persoas solicitantes admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 27.09 INTERINIDADES: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039) Ficheiro

 • 24.09 PROXECTA: Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

 • 24.09 DOG: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 23.09 F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes de grao medio Ficheiro

 • 23.09 SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020 Ficheiro

 • 19.09 DOG: Concesión das axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 17.09 DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 17.09 PLURIFP: Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 16.09 ARTES: Admisión nas ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Convocatoria extraordinaria. Ciclos de grao superior Ficheiro

 • 13.09 PLURINFANTIL: Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 13.09 PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 12.09 FORMACIÓN: Resolución definitiva de licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 12.09 F.P.: Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2019 Ficheiro

 • 11.09 CADP: Instrucións actualizadas para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • 11.09 STEM: Convocatoria de premio de innovación educativa "Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D" para centros públicos Ficheiro

 • 11.09 CLUB DE CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.09 SETMBACH: Resolución provisional do bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.09 DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • 11.09 CADP: Instrucións para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • 11.09 PERMUTAS: ED002A - Intercambios provisionales de plazas del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Ficheiro

 • 10.09 CADP: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

 • 06.09 ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 06.09 C.R.D.: Listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

 • 05.09 PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • 04.09 DOG: Concesión dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/2018 nas universidades do SUG. Ficheiro

 • 03.09 BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020. Ficheiro

 • 03.09 BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Biblioteca Creativa. Ficheiro

 • 02.09 F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes. Ficheiro

 • 02.09 F.P.: Admisión a ciclos formativos: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • 02.09 EDUEMPRENDE: Convocatorias de programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional 2019/2020 Ficheiro

 • 02.09 BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • 02.09 F.P.: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

 • 28.08 DOG: Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/20 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario decarreira que solicite o reingreso no servizo activo. Ficheiro

 • 26.08 DOG: Orde pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

 • 23.08 DOG: ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de P.F.T.P, ao corpo de mestres,...., en Galicia. Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

GRACIAS A TOD@S!!!


ANPE GANA las ELECCIONES Sindicales de RELIGION en Ourense con el 60% de los votos
y continuará presidiendo el Comité de Profesores de Religión, cuatro años más.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010