Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE

ESPECIAL CADP 2020/2021
 • DOG: Convocatoria CADP 20/21

 • DOG: Orde que regula o procedemento (7 xuño 2018)

 • Prazos dende 30/06 ao 20/07 (aa.ii.)

 • Publicación da resolución provisional de persoal obrigado a concursar, e peroal excluído: 30/06 (poden non aparecer nin suprimidos nin desplados)

 • Publicación da resolución definitiva de persoal obrigado a concursar, e persoal excluído: 24/07

 • Datas da resolución provisional:

  • Mestres (27/07) 2 días hábiles de reclamación
  • Resto corpos (31/07) ata o 3/09 reclamacións/renuncias.

 • Datas da resolución definitiva:

  • Mestres (31/07)
  • Resto corpos (10/09)

 • En ANPE Ourense axudámosche co CADP. Lembrar que por mor do COVID-19 debes pedir cita previa.

 • ACCESO PARA CONCURSARÚLTIMAS NOVAS
 • 03.07 PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 03.07 PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de arte dramática para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 03.07 PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 03.07 PROBAS: Relación definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de música para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 03.07 CONCILIA: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o vindeiro curso académico 2020/21 Ficheiro

 • 01.07 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de mestres/as (597) Ficheiro

 • 01.07 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño (595), especialidade de volume (525) Ficheiro

 • 01.07 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas (594) Ficheiro

 • 01.07 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004), inglés (592011), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • 01.07 DOG: ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). Ficheiro

 • 01.07 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591) Ficheiro

 • 30.06 CADP: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de música para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 EXTERIOR: Asignación de puestos en comisión de servicios para funcionarios docentes en el exterior: Asesores técnicos y personal docente Ficheiro

 • 30.06 CONCURSOS: Convocatoria do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2020 Ficheiro

 • 30.06 UNIVERSIDADE: Instrucións do 30 de xuño de 2020 de previsión de medidas de adaptación das universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 30.06 PROBAS: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas superiores de arte dramática Ficheiro

 • 30.06 BOLSA: Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas para a realización da proba específica das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 29.06 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • 29.06 DOG: Resolución pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. Ficheiro

 • 29.06 DOG: Resolución pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente que non teñan destino definitivo. Ficheiro

 • 26.06 ERASMUS: Convocada a selección de centros docentes de primaria e secundaria para a pilotaxe do proxecto europeo Erasmus+ KA3 “Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS STEM)” co obxecto de avaliar as competencias STEM do alumnado Ficheiro

 • 26.06 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • 26.06 F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxe definitiva de cualificacións. Convocatoria 2020 Ficheiro

 • 25.06 F.P.: Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 24.06 BOE: Orden por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. Ficheiro

 • 23.06 DOG: Convocatoria de probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/2021 Ficheiro

 • 23.06 DOG: ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade da relación de postos de traballo do profesorado de relixión. Ficheiro

 • 22.06 EXTERIOR: Convocado concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido) Ficheiro

 • 22.06 DOG: ORDE pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2020/21. Ficheiro

 • 22.06 CÁTEDRAS: Convocado o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

ANPE GANA las elecciones sindicales de RELIGION.

con un respaldo del 60% de los votos, continuará presidiendo el Comité de Docentes de Religión de Ourense, para defender los derechos de todos/as los/as docentes.
Gracias a todos/as compañeras que habéis confiado una vez más en los Docentes de Religión de ANPE y que permiten que sumados a nuestra representatividad, sigamos siendo la Primera Fuerza Sindical de la provincia por número de Delegados.

ANPE Ourense TV

ANPE Luto Nacional
Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros