Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

GRACIAS A TOD@S!!!

ÚLTIMAS NOVAS
 • 18.01 DOG: Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. Ficheiro

 • 17.01 OPOS: Borrador da pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I., ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ... e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • 17.01 BOLSA: Borrador da convocatoria dun procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004). Ficheiro

 • 14.01 INNOVACIÓN: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • 14.01 BOLSA: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

 • 11.01 CONVERSA: Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020. Centros públicos Ficheiro

 • 11.01 F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 08.01 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • 08.01 DOG: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

 • 04.01 LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 19.12 DIRECIÓN: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

 • 18.12 BOLSA: Marruecos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • 18.12 BOLSA: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • 18.12 BOLSA: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

 • 17.12 FESTIVOS: Calendario laboral da provincia de Ourense para 2019. Ficheiro

 • 14.12 CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • 13.12 CONCURSOS: Resolución do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos Ficheiro

 • 13.12 CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019. Ficheiro

 • 12.12 VACANTES: Relación provisional de vacantes. Ficheiro

 • 11.12 BOE: Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019. Ficheiro

 • 06.12 BOE: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ficheiro

 • 05.12 BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica Ficheiro

 • 04.12 BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas Ficheiro

 • 04.12 BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • 04.12 BIBLIOTECA: Resolución da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 03.12 LECTURA: Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • 29.11 BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades para a docencia na E.S. de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • 29.11 BOLSA: Resolución definitiva das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431) Ficheiro


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010