Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Novas
 • ELECCIÓNS SINDICAIS DE RELIXIÓN 2015

 • RELIXIÓN ZONA MEC: Convocatoria de acceso a destinos definitivos para profesores que imparten la enseñanza de la religión contratados con carácter indefinido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria 2014 Ficheiro

 • ANPE presenta ante el Ministerio de Educación un escrito exigiendo acuerdo de garantías para el profesorado de Religión afectado por la LOMCE Ficheiro

 • Galicia: Publicación no DOG das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e de relixión evanxélica, no nivel de infantil e primaria e no de educación secundaria obrigatoria e bacharelato Ficheiro

 • Galicia: Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica. Resolución do 28 de novembro de 2013 (DOG).
  Anuncio do 27 de xaneiro de 2014: Publicación das puntuacións provisionais.
  Relación provisional de excluídos> Ficheiro

 • Galicia: Publicación no DOG da apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica e evanxélica Ficheiro

 • Cádiz: Apertura de lista de Relixión Católica Ficheiro

 • Galicia: Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica e evanxélica Ficheiro

 • Andalucia: Apertura dunha bolsa de traballo para profesorado de Relixión Católica Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria para la cobertura de posibles vacantes o sustituciones del profesorado de Religión Católica. Ficheiro

 • BOLSA: Baremo de listas de Relixión en Asturias.
  Lista Provisional
  Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de Relixión en Andalucía. Ficheiro

 • BOLSA: Puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. Ficheiro

 • Publicación das puntuacións provisionais e relación de excluídos do baremo para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e Bacharelato. Reclamacións 10 días naturais dende que se publique no DOG. Ficheiro

 • DOG:- Resolución da D.X. de Centros e RR.HH., pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de ESO e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

 • BOE: Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Fichero

 • BOE: Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes dependientes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Fichero

 • ANDALUCIA: Apertura de lista de Profesores de Religión Ficheiro

 • Bolsa de sustituciones en Andalucía. Ficheiro

 • DOG.- Resolución pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de ESO e bacharelato.Ficheiro

 • Normas para toma de posesion do profesorado de Relixion Ficheiro

 • Modificación RPT Relixión (30 de xuño de 2009)Ficheiro

 • RELIXIÓN - Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Ficheiro

 • Resolución do 30 de outubro de 2008 pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros públicos.

 • Para reflexionar...artigo publicado na Región o 2/10/2007 Ficheiro

 • Curriculum de relixión para as etapas de Infantil, Primaria e Secundaria ficheiro

 • Real Decreto por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión Fichero

 • ANPE LOGRA QUE A CONSELLERA DE EDUCACIÓN RECOEZA DE OFICIO O PAGO DE TRIENIOS OS PROFESORES INTERINOS E OS DE RELIXIÓN Fichero

 • Os anos traballados como profesores de Relixión deben ser valorados Fichero

 • Sentencia Xudicial sobre retribucións para docentes de Relixión Fichero

 • Nota de prensa de ANPE sobre o cobro de trienios polo profesorado de Relixión Fichero

 • ANPE OURENSE gana en Magistratura un LAUDO defendiendo a los profesores de Religión Fichero

 • El 95% de los alumnos orensanos de infantil y primaria cursan religión Fichero

RPT 2012/2013
CONCILIACIÓN 2011/2012
 • Resolución provisional das solicitudes das comisións por conciliación da vida familar e laboral para o corpo de mestres de relixión. Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 10/11
 • DOG.- Adxudicación defininitiva dos postos do concurso de traslados entre profesorado de relixión, convocado pola Orde do 5 de novembro de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro).Ficheiro

 • Resolucion definitiva del concurso del traslados de Evangélica. Ficheiro

 • Resolucion definitiva del concurso del traslados de Religión. Primaria. Ficheiro

 • Resolucion definitiva del concurso del traslados de Religión. Secundaria. Ficheiro

 • Publicación dos baremos e adxudicación provisional do concurso de traslados de Relixión

 • DOG.- Corrección de erros.-Anuncio da DX de Centros e RRHH, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto pola Resolución do 30 de novembro de 2010. Ficheiro

 • DOG.- publicación das puntuacións definitivas (do baremo aberto pola Resolución do 30/11/2010) e a relación de excluídos das prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen da Consellería de Educación e O.U. (Diario Oficial de Galicia do 9 de decembro). Ficheiro

 • DOG.- Anuncio da D.X. de Centros e RR.HH., polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. Ficheiro

 • DOG.- Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.Ficheiro

 • DOG.- Corrección de erros.-Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería. Ficheiro

 • DOG.- Orde pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería. Ficheiro

 • DOG.- Orde, pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (RPT) Ficheiro

 • ENLACE PARA PARTICIPAR Enlace

 • Prazo de presentación de instancias. Dende o día 16/11 ó 10/12

 • Folla de autobaremación Enlace

Itinerancias
 • Circular da Consellería de Educación sobre itinerancias Ficheiro

 • Acordo sobre itinerancias Ficheiro

Listas Interinidades e Sustitucións
 • DOG.- Resolución pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de ESO e bacharelato.Ficheiro

 • Apertura de prazas de interinos e substitutos de Relixión en ESO e Bacharelato (Pendente de publicar no DOG)

  Borrador da resolución Ficheiro

  Baremo Ficheiro

  Instancia Ficheiro

  Folla de alegacións e méritos Ficheiro

 • DOG.- Anuncio polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de ESO e bacharelato. Ficheiro

 • DOG.- Publicación puntuacións provisionais de excluidos listas de Relixión de Secundaria Ficheiro

 • Apertura prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato. Pendente de publicar no DOG Ficheiro

 • Publicacion no DOG da Resolución pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros públicos. Ficheiro

 • PUBLICACIÓN das listaxes de interinos/substitutos de relixión católica para os colexios de Educación Infantil e Primaria. Ficheiro

 • Listado definitiva de profesores de Relixións Primaria Secundaria

 • Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos resultantes da convocatoria para solicitar impartir docencia de relixión. Enlace

 • Publicada a lista de admitidos e excluídos para substitucións de relixión. Primaria Ficheiro

 • Publicada a lista de admitidos e excluídos para substitucións de relixión. Secundaria Ficheiro

 • Corrección de erros polo que se convocan prazas de interinos e substitutos de relixións Ficheiro

 • DOG. Resolución pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 09/10
 • DOG.- Corrección de erros a adxudicación definitiva dos postos do concurso de traslados entre profesorado de relixión. Ficheiro

 • DOG.- Resolución pola que se publica a adxudicación defininitiva dos postos do concurso de traslados entre profesorado de relixión. Ficheiro

 • Publicación das puntuacións definitivas para os solicitantes do concurso de traslados de relixión e da adxudicación definitiva de destinos


 • Infantil e Primaria

  Secundaria e BAC

  Evanxelica

  Puntuacións definitivas
 • DOG.-Orde pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión.

 • Instancias do 14 de novembro ao 1 de decembro inclusive

  Orde da convocatoria

  Folla de Alegacións

  Enlace para concursar

 • DOG.- Orde pola que se fan públicas as vacantes provisorias dos niveis educativos de educación infantil e primaria e educación secundaria obrigatoria e bacharelato na especialidade de relixión para o curso 2010-2011. Ficheiro

CONCURSO DE TRASLADOS 08/09
 • DOG.- Resolución do concurso de traslados entre profesorado de relixión. Ficheiro

 • Aclaracións sobre o concurso de traslados do profesorado de Relixión Ficheiro

 • Orde do 18 de decembro de 2008, pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión. Ficheiro

 • PUBLICACIÓN das listaxes de vacantes de relixión católica para os colexios de Educación Infantil e Primaria. Servizo de Primaria Ficheiro

Primaria
 • Retribucións para o profesorado de Relixión de Primaria 2007 Fichero

Secundaria
 • Retribucións para o profesorado de Relixión de Secundaria 2007 Fichero

Eleccións Sindicais
 • Consulta os resultados do proceso electoral Fichero

Obispado de Ourense

Obispo: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leonardo Lemos Montanet

Secretario: Rvdo. D. Adelino Álvarez Gayo

Vicario de Ensinanza: Rvdo. D. Francisco Manuel Enríquez Pérez

Tlfno. de contacto: 988.366138

E-mail: scobispo@obispadodeourense.com

web: http://www.obispadodeourense.com/

Dirección: Rúa do Progreso n 26 32003 Ourense

Aptdo. de correos n 142 32080 Ourense

Tlfno. centralita: 988.366141

Fax: 988.366142

e-mail:orcuria@obispadodeourense.com

horario: de 9.30 a 13.30 horas

Obispado de Astorga

Obispo: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Camilo Lorenzo Iglesias

Secretario: Rvdo. D. Eugenio Pérez Marcos

Vicario de Ensinanza: Rvdo. D. Máximo Álvarez Rodríguez

Tlfno. de contacto: 987615350

web: http://www.diocesisastorga.es/

Dirección: Calle del Carmen, 2 C.P. 24700 Astorga

Aptdo. de correos n 6 24080 Astorga

Tlfno. centralita: 987615350 / 987615201

Fax: 987616454

e-mail:

horario:

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010