Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Permisos
  • DOG: Resolución da convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

  • LICENZAS 14/15: Listaxe provisional das licenzas por formación para o curso 2014/2015 destinadas ao funcionariado docente non universitario Ficheiro

  • Solicitude de permiso ou licenza, folla para cumplimentar

  • Resumo da orde de permisos e licenzas do persoal docente. Ficheiro

  • DOG: Orde pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente. Ficheiro

  • DOG. Corrección de erros sobre permisos e licenzas. Ficheiro

  • Para calqueira dúbida consultar coa sede de ANPE OURENSE (988.255852)

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010