Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
CXT CURSO 2018/2019
Lexislación do CXT
CXT CURSO 2016/2017
CXT CURSO 2015/2016
DOCUMENTACIÓN PARA A TOMA DE POSESIÓN
CONCURSO DE TRASLADOS PROVISIONAIS 2014/2015
CXT CURSO 2013/2014
CXT CURSO 2012/2013
CONCURSO DE TRASLADOS 2011/2012
Xeral
Documentación para toma de posesión

Os docentes que obtiveron destino para o vindeiro curso 07/08, co fin de poder cumprimentar correctamente tódala tramitación para a súa toma de posesión así como a súa alta en nómina, deberán remitir a Delegación correspondente a documentación seguinte (en caso de ter destino na mesma provincia so se remitirá os anexos de datos persoais e declaración responsable de incompatibilidade):

Ficha datos persoais

Datos bancarios

Datos para retención do IRPF

Fotocopia do DNI

Declaración responsable de non estar incurso en incompatibilidade

Inspección Educativa
ORDENData InicioData Fin
Orde pola que se fan públicas as vacantes provisorias nas sedes da Inspección Educativa para o curso 2008-2009. Ficheiro
Publicado no DOG a orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa. Fichero 08.11.2007 24.11.2007
Publicado no DOG a resolución definitiva do CXT de inspectores (Galicia) Fichero 20.06.07
ORDEN do 20 de Outubro de 2006 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa.  Fichero 8-11-06 12-11-06
Orde pola que se establecen as normas aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal. Curso 08-09 Ficheiro
R.D. polo que se modifica o R.D polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional. Curso 08-09 Ficheiro
Actualización de prazas para CXT na provincia de Ourense. Curso 08-09 Ficheiro
Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010