Licencias e Permisos
Correo Web
Congresos ANPE
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Bolsas curso 2019/2020
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Técnicas e procedementos de imaxe e son Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Procedementos sanitarios e asistenciais Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de música Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua e literatura galega Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato Ficheiro

 • Galicia: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP Ficheiro

 • Galicia: Publicación das listas definitivas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, percusión Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, contrabaixo Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, clave Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, informática Ficheiro

 • Galicia: Proposta de concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do SUG Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, lingua castelá e literatura Ficheiro

 • Galicia: : Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e proxectos de fabricación mecánica Ficheiro

 • Galicia: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Lingua estranxeira francés (597033) Ficheiro

 • Galicia: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de filosofía Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • Galicia: Publicación das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidade de Audición e linguaxe (597037) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de filosofía Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de asesoría e procesos de imaxe persoal Ficheiro

 • Galicia: Resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de PES e de profesores técnicos de FP Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de soldadura Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, procesos diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, cociña e pastelaría Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas, excluídas e baremo provisional para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, patronaxe e confección Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas Ficheiro

 • Galicia: admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de matemáticas Ficheiro

 • Galicia: Publicación da resolución pola que se convocan procedementos para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • Galicia: Publicación da Resolución do 13 de outubro de 2020, pola que se habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes... Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de FP, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de informática Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • Galicia: Publicación do procedemento para a elaboración de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade fútbol Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de lingua galega Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de E.O.I. Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, mantemento de vehículos. Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, Organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de FP, Sistemas e Aplicacións informáticas Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade Informática Ficheiro

 • Galicia: Publicación da relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia especialidade de fagot Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades do corpo PES (590) e do corpo de profesores técnicos de formación profesional (591) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades no corpo de PES especialidade de navegación e instalacións mariñas, de sistemas electrónicos, de sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de PTs, especialidade de equipos electrónicos, de instalacións.... Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia de alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir as especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de mestres, especialidades de Lingua Extranxeira: Inglés (597032) e Lingua Extranxeira: Francés (597033) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir a especialidades de informática (590107) e de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • Galicia: Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir as especialidades de cociña, pastelaría e soldadura Ficheiro

 • Galicia: Corrección de erros á relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de PES, especialidade de informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de sistemas e aplicacións informáticas (591227) Ficheiro

 • Galicia: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo,... Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño Gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo... Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • Galicia: Modificación da resolución da apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de .... Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

 • Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • Ficheiro

Bolsas curso 2018/2019
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

 • Andalucía: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés (590010) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para especialistas de nacionalidade estranxeira para impartir chinés Ficheiro

 • Galicia: Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións... Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P. de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de P.T.F.P. , especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228). Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P.E.S., especialidade de filosofía e no corpo de P.T.F.P. , especialidade de patronaxe e confección Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas provisionais e baremo provisional das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • Marruecos: Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • Aragón: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • Exterior: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

 • Galicia: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés Ficheiro

 • Galicia: Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • Aragón: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias​ Ficheiro

 • Euskadi: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros