Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Bolsas curso 2019/2020
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

 • Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • Ficheiro

Bolsas curso 2018/2019
 • CONSULTA TÓDALAS OFERTAS DE TRABALLO DENDE ESTE ENLACE Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía prótesica (591250). Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica (591250) Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

 • Andalucía: Convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo docentes en Andalucía Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés (590010) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para especialistas de nacionalidade estranxeira para impartir chinés Ficheiro

 • Galicia: Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións... Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P. de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de P.T.F.P. , especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228). Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

 • Galicia: Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P.E.S., especialidade de filosofía e no corpo de P.T.F.P. , especialidade de patronaxe e confección Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455) Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas provisionais e baremo provisional das listas de dramaturxia Ficheiro

 • Galicia: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • Marruecos: Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020. Ficheiro

 • Aragón: Bolsa del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Tuba (429) en Aragón Ficheiro

 • Exterior: Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Convocatoria 2019-2020 Ficheiro

 • Galicia: Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de F.P. Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade xaponés Ficheiro

 • Galicia: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade chinés Ficheiro

 • Galicia: Listaxe do baremo provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas nas listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria, espazo escénico, iluminación e técnicas escénicas Ficheiro

 • Galicia: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004) ​ Ficheiro

 • Aragón: Ampliación listas en la especialidad de Música del cuerpo de profesores de enseñanzas medias​ Ficheiro

 • Euskadi: Apertura de listas extraordinarias de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos, Especialidad de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Medios Informáticos: Diseño Gráfico. ​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​ Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013) Ficheiro

 • Galicia: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459) Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 19/20
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010