Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

28 de abril de 2016
 • DOG: Corrección de erros na convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. . Ficheiro

26 de abril de 2016
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. Ficheiro

25 de abril de 2016
 • DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. Ficheiro

22 de abril de 2016
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa Ficheiro

21 de abril de 2016
 • DOG: Prazas convenio, CORRECCIÓN de erros. Ficheiro

 • E-DIXGAL: Convocatoria do Proxecto Educación Dixital E-DIXGAL para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • FP: Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

 • PREMIO PROXECTA: Convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/2016 Ficheiro

19 de abril de 2016
 • DOG: Convocatoria de concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

18 de abril de 2016
 • OPOS: Cultura e Educación publicará mañá 19 de abril de 2016 no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de 1.112 prazas nas oposicións deste ano Ficheiro

 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2015/2016 Ficheiro

 • BORRADOR PROBAS: Avvaliacións individualizadas de educación primaria. Curso 2015 Ficheiro

13 de abril de 2016
 • Comisións de servizos por motivos de saúde (2016) Ficheiro

12 de abril de 2016
 • PROTOCOLO: Protocolo que recompila e aclara as cuestións normativas máis relevantes ao respecto da Protección de Datos de carácter persoal Ficheiro

 • FP: Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do III Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar Ficheiro

11 de abril de 2016
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2016 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións definitivas e relación de excluídos nas especialidades de francés, navegacións e instalacións mariñas, procesos e medios de comunicación, fabricación e instalación de carpintería e moble, produción de artes gráficas, soldadura Ficheiro

 • OPOS: Calendario provisional de oposicións en Andalucía 2016 Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de oposicións en A Rioxa 2016 Ficheiro

08 de abril de 2016
 • OPOS: Convocatoria de procedimientos selectivos en Ceuta y Melilla. Ficheiro

07 de abril de 2016
 • DOG: Decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, P.T.F.P., y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en Madrid.Ficheiro

04 de abril de 2016
 • EXTRA: Procedemento para aplicar o disposto para solicitar a recuperación da parte proporcional da paga extraordinaria de decembro de 2012. Ficheiro

 • OPOS: Convocadas oposicións en Asturias Ficheiro

 • PREMIOS: Se convocan los premios nacionales de las Olimpiadas de Física, Química y Matemáticas, correspondientes al año 2016 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010