Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

25 de marzo de 2015
 • CURRICULO: Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

24 de marzo de 2015
18 de marzo de 2015
 • DOG: F.A.S. 2015, publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2014 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

17 de marzo de 2015
 • OPOS: Acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades 2015 (PENDIENTE DE PUBLICAR NO DOG) Ficheiro

13 de marzo de 2015
12 de marzo de 2015
 • BOLSA: Ampliación da bolsa de traballo de aspirantes a interinidades do corpo de mestres en Castela a Mancha Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ficheiro

10 de marzo de 2015
 • DOG: Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes para Galicia. Ficheiro

09 de marzo de 2015
 • BOLSA: Convocatoria para a formación da lista de aspirantes para cubrir unha praza en réxime de interinidade de Xeografía e Historia e outra de Lingua castelá e literatura do corpo de profesores de ensino secundario en Alemania Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de substitucións no País Vasco Ficheiro

 • BOLSA: Listas de interinos de 17 especialidades de Secundaria, F.P. e E.O.I. en Cantabria Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria de interinos 2015/2016 para el CCEE "Reyes Católicos", de Bogotá (Colombia) Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se regula o procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ficheiro

06 de marzo de 2015
 • OPOS: Aprobado o decreto polo que se ofertan 446 prazas para as oposicións a mestres e inspectores no ano 2015 (Pendiente de publicación no DOG). Ficheiro

05 de marzo de 2015
 • DOG: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2015). Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010