Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

25 de maio de 2016
 • OPOS: listaxes provisionais de admitidos e excluídos do proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016 Ficheiro

 • MESA: Borrador da Orde de calendario escolar para o curso 2016-2017 da Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo desta Dirección Xeral de Educación para tratar na vindeira reunión da mesa sectorial . Ficheiro

 • MESA: Borrador de seis curriculos de F.P. Básica. Ficheiro

 • DOG: DECRETO polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. Ficheiro

24 de maio de 2016
 • DOG: ORDE do 19 de abril de 2016 pola que se modifica a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería no curso 2015/16. Ficheiro

18 de maio de 2016
 • CONCILIA: Segundo prazo de solicitudes de comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2016) Ficheiro

 • DOG: Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para alumnado matriculado en primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Currículo do C.F.de G.S. correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao medio. Listaxe definitivas de solicitantes e exencións. Convocatoria 2016 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2016 Ficheiro

 • F.P.:Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Listaxes de persoas adxudicadas. Curso 2015/2016 Ficheiro

12 de maio de 2016
 • CUALE: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE (2016) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de fundamentos de composición e óboe Ficheiro

09 de maio de 2016
 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos do CXT (Diario Oficial de Galicia do 19 de xaneiro). Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de fundamentos de composición e óboe Ficheiro

 • CONCILIA: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2016) Ficheiro

 • SAUDE: Comisións de servizos por motivos de saúde (2016) Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Convocatoria 2016. Cualificacións provisionais Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • CURRICULO: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais Ficheiro

 • DIRECCIÓN: Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia Ficheiro

04 de maio de 2016
 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2016 Ficheiro

28 de abril de 2016
 • DOG: Corrección de erros na convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. . Ficheiro

26 de abril de 2016
 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. Ficheiro

25 de abril de 2016
 • DOG: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. Ficheiro

22 de abril de 2016
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa Ficheiro

21 de abril de 2016
 • DOG: Prazas convenio, CORRECCIÓN de erros. Ficheiro

 • E-DIXGAL: Convocatoria do Proxecto Educación Dixital E-DIXGAL para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • FP: Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

 • PREMIO PROXECTA: Convocatoria do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/2016 Ficheiro

19 de abril de 2016
 • DOG: Convocatoria de concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. Ficheiro

 • DOG: Convocantoria de procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

18 de abril de 2016
 • OPOS: Cultura e Educación publicará mañá 19 de abril de 2016 no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de 1.112 prazas nas oposicións deste ano Ficheiro

 • FP: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2015/2016 Ficheiro

 • BORRADOR PROBAS: Avvaliacións individualizadas de educación primaria. Curso 2015 Ficheiro

13 de abril de 2016
 • Comisións de servizos por motivos de saúde (2016) Ficheiro

12 de abril de 2016
 • PROTOCOLO: Protocolo que recompila e aclara as cuestións normativas máis relevantes ao respecto da Protección de Datos de carácter persoal Ficheiro

 • FP: Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do III Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar Ficheiro

11 de abril de 2016
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2016 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións definitivas e relación de excluídos nas especialidades de francés, navegacións e instalacións mariñas, procesos e medios de comunicación, fabricación e instalación de carpintería e moble, produción de artes gráficas, soldadura Ficheiro

 • OPOS: Calendario provisional de oposicións en Andalucía 2016 Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de oposicións en A Rioxa 2016 Ficheiro

08 de abril de 2016
 • OPOS: Convocatoria de procedimientos selectivos en Ceuta y Melilla. Ficheiro

07 de abril de 2016
 • DOG: Decreto polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, P.T.F.P., y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en Madrid.Ficheiro

04 de abril de 2016
 • EXTRA: Procedemento para aplicar o disposto para solicitar a recuperación da parte proporcional da paga extraordinaria de decembro de 2012. Ficheiro

 • OPOS: Convocadas oposicións en Asturias Ficheiro

 • PREMIOS: Se convocan los premios nacionales de las Olimpiadas de Física, Química y Matemáticas, correspondientes al año 2016 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010