Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"

Noticias Anteriores>>

27 de xaneiro de 2016
 • DOG: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de P.E.S. nas especialidades de Francés (590010), Navegación e Instalacións Mariñas (590109) e Procesos e Medios de Comunicación (590119), e no corpo de P.T.F.P. nas especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble (591204), Produción de Artes Gráficas (591223), Soldadura (591228) e Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (591229). Ficheiro

26 de xaneiro de 2016
 • PROA: Listaxe definitiva dos centros seleccionados, para o curso 2015/2016, con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería Ficheiro

25 de xaneiro de 2016
 • ADMISIÓN ALUMNADO: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017 Ficheiro

22 de xaneiro de 2016
 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de francés, navegacións e instalacións mariñas e procesos e medios de comunicación, fabricación e instalación de carpintería e moble, produción de artes gráficas.. Ficheiro

19 de xaneiro de 2016
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E. O. I. , música e artes escénicas, artes plásticas e deseño,P. T. F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e Inspectores de Educación.
  Prazo de presentación de solicitudes: 20/01/2016 ao 05/02/2016
  Enlace ao DOG
  Enlace web participación CXT

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de acordeón, clave, frauta travesa e linguaxe musical Ficheiro

 • BOLSA: Castela León, correccións Pes e outros corpos. Corpo de profesores de ensinanza secundaria. Procesos e productos en madeira e moble. Ficheiro

 • BOLSA: BOLSA: Apertura de lista interinidades na especialidade de fundamentos de composición en Aragón. Ficheiro

 • CURRICULO: Proxecto de Decreto polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección, e Produción e xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación Ficheiro

18 de xaneiro de 2016
 • DOG: Currículos dos ciclos inicial e final de G.M correspondentes ao título de técnico deportivo en Atletismo. Ficheiro

15 de xaneiro de 2016
14 de xaneiro de 2016
 • CXT: Instrucións para o profesorado que teña destino fóra da comunidade Ficheiro

12 de xaneiro de 2016
 • CXT: Previsible convocatoria o día 19 de xaneiro no DOG

 • CXT: Convocatoria de concurso de Traslados autonómico Ficheiro

 • OPOS: Oferta por especialidades e prazas Ficheiro

 • RTVE: Entrevista ó presidente nacional de ANPE, Dº Nicolás Fernández Guisado Ficheiro

11 de Xaneiro de 2016
 • DOG:Orde pola que se regula o programa de actuacións para o control de biotoxinas mariñas en moluscos bivalvos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. Ficheiro

 • LINGUAS: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería para o curso académico 2015/2016 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010