Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Decembro

Noticias Anteriores>>

25 de novembro de 2014
 • OPOS: Información detallada das convocatorias de oposicións en tódalas comunidades autónomas. Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de Instalacións electrotécnicas, Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa e italiano en Galicia Ficheiro

 • LECTURA: Ábrese o prazo para solicitar a participación no programa de Voluntariado de lectura-A para o curso 2014/2015, destinado a centros que contan con alumnado de 5º e 6º de primaria como colaboradores da biblioteca escolar Ficheiro

 • BOE: R. D. 967/2014, de requisitos y procedimiento para homologación y declaración de equivalencia y convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar los niveles MECES de varios títulos superiores Ficheiro

 • BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas en Andalucía Ficheiro

 • BOE: Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001 Ficheiro

 • BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades e substitucións na especialidade de PT e informática (PES) en Asturias Ficheiro

 • FORMACION: Resolución definitiva dos plans de formación permanente do profesorado que se van impantar en centros educativos públicos dependentes desta Consellería no curso 2014/2015 Ficheiro

 • EE.ESPECIAIS: Resolución pola que se establece o procedemento para o acceso á docencia na especialidade de dirección de orquestra no Conservatorio Superior de Música da Coruña Ficheiro

18 de novembro de 2014
 • DOG: Modificación da orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. Ficheiro

14 de novembro de 2014
 • OPOS: A oferta de emprego público de docentes para infantil e primaria incluirá todas as especialidades agás o francés Ficheiro

13 de novembro de 2014
 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de F.P. nas especialidades de Instalacións electrotécnicas e Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa Ficheiro

 • BOLSA: Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014 Ficheiro

10 de novembro de 2014
 • DIRECCIÓN: Formación de directores e directoras Ficheiro

 • ESPECIALIDADES: Borrador do R.D. de Especialidades de Secundaria, e formación para exercer docencia en Secundaria Obrigatoria, Bacharalato, FP e EI Ficheiro

05 de novembro de 2014
 • DOG: Concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2015 Ficheiro

04 de novembro de 2014
 • BOLSA: Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades abertas polo Anuncio do 19 de setembro de 2014Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • CXT: Concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2015 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010