Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

19 de setembro de 2014
 • DOG: Resolución pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia. Ficheiro

 • DATOS: El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presenta el informe “Datos y cifras. Curso escolar 2014-2015 Ficheiro

 • LOMCE: Cómo afectan os cambio ó profesorado coa LOMCE Ficheiro

18 de setembro de 2014
 • CICLOS: Admisión: listaxe provisional de solicitantes a ciclos formativos. Convocatoria extraordinaria 2014 Ficheiro

 • COREN: Convocatoria para participar no programa de visitas e actividades na Fundación Coren. Plan Eduemprende Ficheiro

 • LICENZAS: Relación provisional do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014-2015 para a formación en linguas estranxeiras en Canadá e Francia Ficheiro

 • CONSERVATORIO: Listaxe de adxudicación de prazas nos conservatorios superiores de Galicia para o alumnado que superou as probas específicas na convocatoria extraordinaria de setembro Ficheiro

 • BOLSA: Apertura dunha bolsa de sustitucións na especialidade de acordeón Ficheiro

 • BOLSA: Apertura dunha bolsa de sustitucións na especialidade de AL Ficheiro

16 de setembro de 2014
 • CREDO: Listaxes coas puntuacións definitivas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2014/2015 Ficheiro

 • LECTURA: Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2014/2015 Ficheiro

 • BOE-FP: Orden por la que se establece el currículo de siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsa para Conservatorios Superiores de Música y de Danza Ficheiro

 • BOE: Resolución por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en la categoría de rendimiento académico del alumnado. Ficheiro

 • BOLSA: Apertura e bolsa para el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe Ficheiro

15 de setembro de 2014
 • DOG: Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos Ficheiro

 • LECTURA: Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2014/2015 Ficheiro

12 de setembro de 2014
 • ANPE: ANPE pide a obxectividade sobre a situación real do sistema educativo e do profesorado no informe que ofrece a OCDE. Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria Autonómica para el desempeño de puestos en régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 0594 Ficheiro

 • DEPORTIVAS: Listaxes de cualificacións definitivas da proba de acceso específica as ensinanzas deportivas de fútbol, fútbol sala, balonmán e baloncesto Ficheiro

 • BOLSA: Resolución por la que se hace pública convocatoria urgente para la cobertura de vacantes y posibles sustituciones en los Conservatorios Superiores de Música y de Danza, para el curso escolar 2014/2015. Ficheiro

 • DOG: Nomeamento de funcionarios en prácticas ós opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario na Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo). Ficheiro

 • DOG: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2014/15, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional,... Ficheiro

11 de setembro de 2014
 • TITORES: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe Ficheiro

 • PERMUTAS: Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI... Ficheiro

10 de setembro de 2014
 • PLURILINGÜES: Resolución definitiva pola que se autorizan novas seccións bilingües para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • CUALE: RResolución de centros admitidos no programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, CUALE, para o curso 2014/2015 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Resolución definitiva pola que se incorporan novos centros á Rede de Centros Plurilingües Ficheiro

09 de setembro de 2014
 • DESTNOS: Publicación da adxudicación definitiva de destinos provisionais dos profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño para o curso 2014-2015
  Adxudicación definitiva de destinos (orde alfabética)
  Adxudicación definitiva de destinos (orde adxudicación)

 • DOG: Currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2014/15. Ficheiro

03 de setembro de 2014
 • NOVAS EPECIALIDADES: Apertura do prazo para que o persoal funcionario docente do corpo de mestres poida solicitar o recoñecemento de nova especialidade
  Ficheiro
  Acceso á plataforma

01 de setembro de 2014
 • DOG: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2014/2015 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010