Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

22 de maio de 2017
 • DOG: Orde do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería Ficheiro

 • AVALIACIÓNS: Guía sobre as avaliacións de Educación Primaria e ESO Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso xeral de traslados para o persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2017 Ficheiro

16 de maio de 2017
 • MESA: Iforme actualizado da mesa sectorial do 16-05-2017 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao medio. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2017 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao medio. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2017 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/2018 Ficheiro

15 de maio de 2017
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes de persoas adxudicadas. Curso 2016/2017 Ficheiro

 • DOG: Puntuacións provisionais e da relación provisional de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de Canto, Clarinete e Percusión Ficheiro

12 de maio de 2017
 • CONCILIA: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017) Ficheiro

 • CUALE: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Ficheiro

11 de maio de 2017
 • Bolsa: Ampliación de listas de interinos das epecialidaddes de Mantenimiento de Vehículos, del Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P. en Aragón. Ficheiro

 • CXT: Segundo prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018 (habendo participado no concurso de traslados). Ficheiro

10 de maio de 2017
 • FORMACIÓN: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018. Ficheiro

 • DOG: RESOLUCIÓN pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P.,... Ficheiro

08 de maio de 2017
 • DOG: RESOLUCIÓN do da D. X. da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade. Ficheiro

 • DOG: Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e ... Ficheiro

05 de maio de 2017
 • AVALIACIÓN: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/2017 Ficheiro

04 de maio de 2017
 • FORMACIÓN: Plans de formación permanente do profesorado que se van impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018 Ficheiro

 • BILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2017/2018 Ficheiro

03 de maio de 2017
 • PIALE: Convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2017 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010