Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

27 de xaneiro de 2015
 • DOG: Decreto polo que se desenvolve a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Ficheiro

26 de xaneiro de 2015
 • BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Instalacións Electrotécnicas, Procesos Comerciais, Procesos de Xestión Administrativa e Italiano. Ficheiro

 • CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución provisional pola que se fai pública a relación dos centros seleccionados na convocatoria dos contratos-programa para o curso 2014/2015 Ficheiro

22 de xaneiro de 2015
 • CXT: Retirada da documentación do concurso de traslados do ano 2013 relativa ao apartado 6 do baremo-publicacións e méritos artísticos e literarios. Ficheiro

 • PROBAS: Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. Ficheiro

 • PROBAS: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización Ficheiro

12 de xaneiro de 2015
 • OPOS: Ditribución de plazas por especialidade para as oposicións 2015 dos corpos de ensinanzas medias en Extremadura. Ficheiro

9 de xaneiro de 2015
 • BOLSA: Ampliación de listas en Aragón: especialidad producción en artes gráficas. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2014/2015. Ficheiro

8 de xaneiro de 2015
 • DOG: Resolución pola que se convocan as probas de conxunto e se nomean os membros do tribunal que actuará nos procedementos de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as nas modalidades de fútbol e fútbol sala. Ficheiro

 • LISTAS: Publicada a listaxe de persoas admitidas no Proxecto de FP dual do ciclo Electromecánica de maquinaria Ficheiro

 • MUFACE: Durante o mes de xaneiro mutualistas e beneficiarios poden solicitar cambio de entidade durante todo o mes de xaneiro.
  Impreso
  Catálogos

 • BOE: Corrección de errores por la que se conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2014. Ficheiro

 • BOLSA: Ampliación de listas en Aragón nas especialidades de Análises e Química Industrial Ficheiro

 • ACREDITACION: Apertura de prazo para acreditar competencias profesionais a través de experiencias profesionais Ficheiro

 • DOG: Modificación das instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

7 de xaneiro de 2015
 • MÉRITOS: Aberto o prazo para que o profesorado funcionario de carreira, funcionario en prácticas, interinos e susbtitutos actualice o seu expediente Ficheiro

4 de xaneiro de 2015
 • BOE: Real Decreto polo que se establece ourrículo básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010