Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Decembro

Noticias Anteriores>>

01 de decembro de 2016
 • BOLSA: bolsa urgente para profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de Inglés en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Varias especialidades de F.P. y secundaria en Ceuta Ficheiro

 • BOLSA: A.L y Educación Física en Ceuta Ficheiro

 • BOLSA: Cocina y pastelería. IES Peñacastillo, una sustitución de jornada completa en Cantabria Ficheiro

 • DOG: Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño Ficheiro

 • DOG: Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática Ficheiro

 • DOG: Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música Ficheiro

 • DOG: Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais Ficheiro

30 de novembro de 2016
 • CXT: Composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes para o ano 2017 Ficheiro

29 de novembro de 2016
 • BOLSA: Bolsa extraordinaria do corpo de secundaria Especialidade Inglés en Aragón. Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de patronaxe e confección e servizos de restauración Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións definitivas e excluídos definitivos nas especialidades de Acordeón, Clave, Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco, Órgano e Dirección de Orquestra Ficheiro

 • CONTRATOS PROGRAMA: Resolución pola que se regulan os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar para o curso 2016/2017 Ficheiro

24 de novembro de 2016
 • BOLSA: Plazas para BOE. Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2017-2018. Ficheiro

 • BOLSA: Apertura extraordinaria de lista de interinos na Rioxa de Mecanizado e mantemento de máquinas Ficheiro

 • LOMCE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y CRUE-Universidades Españolas ratifican su acuerdo sobre la Prueba de Evaluación de Bachillerato Ficheiro

22 de novembro de 2016
 • BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de patronaxe e confección e servizos de restauración Ficheiro

 • DOG: Publicación das puntuacións definitivas e excluídos definitivos nas especialidades de Acordeón, Clave, Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco, Órgano e Dirección de Orquestra Ficheiro

21 de novembro de 2016
 • FORMACIÓN: Resolución provisional dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2016 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2015/2016 Ficheiro

17 de novembro de 2016
 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2016/2017 Ficheiro

16 de novembro de 2016
 • DOG: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Equipos Electrónicos Ficheiro

15 de novembro de 2016
 • CXT: Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017 Ficheiro

07 de novembro de 2016
 • DOG: Concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • DOG: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de E. infantil e primaria e de E. primaria Ficheiro

 • BOLSA: Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais nas especialidades de Acordeón, Clave, Instrumentos da música tradicional e popular (Gaita), Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco,Órgano e Dirección de orquestra Ficheiro

03 de novembro de 2016
 • DOG: ORDE pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. Ficheiro

02 de novembro de 2016
 • BOLSA: Convocatoria dunha bolsa de profesores especialistas para o ciclo formativo de grao superior de Mantemento Aeromecánico a impartir no CIFP As Mercedes de Lugo Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010