Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

16 de outubro de 2014
 • DOG: Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais das prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2014/2015 Ficheiro

08 de outubro de 2014
 • BOLSA: Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais das prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe. Ficheiro

07 de outubro de 2014
 • BOLSA: Cociña e Pastelería, do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional en Aragón. Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade correspondentes ó corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria na especialidade de Francés en A Rioxa. Ficheiro

 • BOLSA: Bolsa de Trabajo Especialidad Informática en Aragón Ficheiro

04 de outubro de 2014
 • BOE: Orden ECD/1800/2014, pola que se establecen as normas procedimentais aplicables aos CXT de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2014/2015. Ficheiro

03 de outubro de 2014
 • DOG: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de PES, PT, EOI nas especialidades de Informática, Chinés, Organización e procedementos de mantemento de vehículos, Organización e ... Ficheiro

 • ELECCIÓNS: Resolución pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario Ficheiro

 • ELECCIÓNS: Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

02 de outubro de 2014
 • DOG: ORDE do 16 de setembro de 2014 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. Ficheiro

01 de outubro de 2014
 • Bolsa: Ampliación de Listas de Espera da Especialidade de Alemán do Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria en Aragón Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010