Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

19 de maio de 2015
 • OPOS: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres. Data, a hora e o lugar no que se realizará a proba Ficheiro

18 de maio de 2015
 • DOG: Resolución pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres Ficheiro

14 de maio de 2015
 • PAGA EXTRA 2012: No mes de maio incluirán na nómina do persoal en activo a cantidade correspondente 12,5% dos 44 días correspondentes a paga Extra de 2012, o persoal que se xubilou, ou está excedente, antes de maio de 2015, para poder percibilo necesitarán facer unha nova solicitude á Delegación Territorial á que pertencía en activo.

13 de maio de 2015
 • CONCILIA: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2015) Ficheiro

 • COMISIÓNS SAÚDE: Prazo de solicitude de comisión de servizo para o profesorado de secundaria que participou no concurso de traslados en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2015/2016 Ficheiro

 • CXT: Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015 Ficheiro

7 de maio de 2015
 • OPOS: Listaxes provisionais de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de mestres e inspectores de educación Ficheiro

 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para o ano 2015 Ficheiro

 • DOG: Currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo. Ficheiro

4 de maio de 2015
 • DOG: LEI do emprego público de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPI, IES e CIFP de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 14/15
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010