Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

16 de febreiro de 2017
 • 20.02 PACTO DE ESTADO POLA EDUCACIÓN: Nicolas Fernandez Guisado, Presidente de ANPE, abrirá as comparecencias no Congreso dos Diputados co motivo do Pacto de Estado pola Educación Ficheiro

16 de febreiro de 2017
 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2017/2018 Ficheiro

13 de febreiro de 2017
 • BOE: Corrección de Erros do R. D. 1105/2014 polo que se establece o currículo básico da E.S.O. e Bacharelato. Ficheiro

 • BOE: Corrección de erros da Orde ECD/1941/2016 pola que se determinan as características, deseño e contenido da avaliación de Bacharalato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización... Ficheiro

 • CXT: Vacantes provisionais no C.X.T. en Galicia. Ficheiro

10 de febreiro de 2017
 • BOLSA: Apertura nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos e Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e proxectos (Próxima publicación no DOG). Ficheiro

09 de febreiro de 2017
 • BACHAREL: Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. Ficheiro

 • ESO: Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización 2017. Ficheiro

08 de febreiro de 2017
 • OPOS: Haberá convocatoria para todas as de mestres, para unha ducia en secundaria e para cinco de profesores técnicos de FP Ficheiro

07 de febreiro de 2017
 • OPOS: A Consellería anunciará en breve as especialidades que se convocarán nas oposicións de educación en Galicia e que serán negociadas na Mesa Sectorial.

 • CXT: Publicación dos baremos provisionais dos concursos xerais do concurso de traslados 2017 Ficheiro

06 de febreiro de 2017
 • CXT: No enlace www.edu.xunta.es/cxt xa está dispoñible a visualización das instancias do CXT (é preciso validarse coa conta de correo @edu.xunta.es). Ficheiro

01 de febreiro de 2017
 • ADMISIÓN: Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010