Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

24 de marzo de 2017
 • BOE: Resolución pola que se publica o Acordo de modificación, prórroga e actualización para o año 2017 do Convenio de colaboración entre SERGAS, MUFACE, ISFAS e MUGEJU para a prestación en zonas rurais de determinados servicios sanitarios aos mutualistas. Ficheiro

23 de marzo de 2017
 • DOG: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas, especialidades Canto, Clarinete e Percusión Ficheiro

22 de marzo de 2017
 • GASTOS: Gastos de funcionamento dos centros públicos de titularidade da consellería de Educación e Ordenacion Universitaria para o ano 2017 Ficheiro

17 de marzo de 2017
 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas, especialidades Canto, Clarinete e Percusión (Proxima publicación no DOG) Ficheiro

16 de marzo de 2017
 • BOLSA: Bolsas de trabajo. P.E.S., F.P. Y RR.EE. en Aragón Ficheiro

 • BOLSA: Melilla, bolsas de trabajo. British Council, Física y Química Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsas de interinos en Murcia (plazo hasta el 17 de marzo de 2017). Ficheiro

 • EXTERIOR: Estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza. Ficheiro

 • BOLSA: Interinos PES y otros cuerpos. Curso 17/18. Convocatoria proceso de baremación de Castilla y León Ficheiro

 • DOG: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

14 de marzo de 2017
07 de marzo de 2017
06 de marzo de 2017
 • CURRICULO: Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil. Ficheiro

 • ABAU: Instrucións para a realización, dentro do curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018 (En tramitación para publicar no DOG). Ficheiro

02 de marzo de 2017
 • OPOS: Oferta de emprego público docente, prazas por especialidades e corpos para o proceso selectivo de Galicia 2017. Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010