Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

24 de abril de 2017
 • SAUDE: Prorrogado o prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso 2017/2018 Ficheiro

20 de abril de 2017
 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación Ficheiro

17 de abril de 2017
 • DOG: ORDE pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de P.E.S., de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de P.T.F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de P.E.S., P.T.F.P. e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

15 de abril de 2017
 • SAÚDE: Primeiro prazo de solicitude de comisións de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde do 15/04/2017 ao 30/04/2017, ambos inclusive Ficheiro

12 de abril de 2017
 • OPOS: Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Ficheiro

07 de abril de 2017
 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 Ficheiro

 • OPOS: O próximo luns, día 17 de abril, está previsto que se publique a Orde que regula o procedemento selectivo para o ingreso e o acceso aos corpos docentes 2017 de Galicia.

06 de abril de 2017
 • OPOS: Convocadas las oposiciones al cuerpo de maestros en Andalucía (solicitudes del 7 de abril al 2 de mayo) Ficheiro

 • OPOS: Convocado el concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas Ficheiro

 • BOLSA: La Rioja, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: Violín Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria de proceso para la ampliación de la bolsa de trabajo de aspirantes a interinidades de distintas especialidades correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Cuerpo de P.T. de F.P. en Castilla la Mancha Ficheiro

 • BOLSA: Maestros y secundaria en Alemania: convocatoria profesorado interino Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos de grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2017 Ficheiro

 • F.P.: Probas Libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016/2017 Ficheiro

04 de abril de 2017
 • DOG: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Grego, Latín, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos e automáticos, Instalacións electrotécnicas, Máquinas servizos e produción, Oficina e ..... Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 16/17
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010