Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

14 de Abril de 2014
 • DOG: CORRECCIÓN de erros. Decreto 201/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Electromecánica de Maquinaria. Ficheiro

 • DOG: Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Centrais Eléctricas. Ficheiro

 • DOG: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2014). Ficheiro

 • DOG: Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.
  Resolución do 1 de abril de 2014: Resolución definitiva do concurso de traslados (DOG)
  Instrucións para a toma de posesión do profesorado

10 de Abril de 2014
 • DOG: ORDE pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2014/15. Ficheiro

 • PERMUTAS: Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo dos corpos de PES, PT, EOI... Ficheiro

09 de Abril de 2014
 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e I.E., pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 14 de xaneiro de 2014. Ficheiro

 • DOG: Resolución do 24 de marzo de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2014/15. Ficheiro

08 de Abril de 2014
 • COMISIÓNS: Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos Ficheiro

07 de Abril de 2014
 • BOLSA: Convocatoria extraordinaria en La Rioja de Profesores Técnicos de FP: especialidad "Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos" Ficheiro

 • BOLSA: Convocatoria Extraordinaria en La Rioja de "Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos" Ficheiro

 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Electromecánica de Maquinaria Ficheiro

03 de Abril de 2014
 • ANPE: ANPE colabora con la Fundación Atresmedia en la campaña Te Toca Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+". Ficheiro

 • ACREDITACION: Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos Ficheiro

 • FP: Composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2014 Ficheiro

 • DOG: Substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ficheiro

02 de Abril de 2014
01 de Abril de 2014

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010