Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Decembro

Noticias do ano Anterior>>

17 de novembro de 2017
 • DOG: Orde pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

14 de novembro de 2017
 • DOG: Convocatoria do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

13 de novembro de 2017
 • DOG: Currículo dos ciclos inicial e final de G.M correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril. Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

08 de novembro de 2017
 • VACANTES: Vacantes provisionais para o concurso provincia de Ourense. Ficheiro

 • ORIENTACIÓN: Vacantes os departamentos de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria para o ano 2018. Ficheiro

 • CXT: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria para o ano 2018. Ficheiro

06 de novembro de 2017
 • DOG: Convocatoriria de concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se autorizan novos centros pluriling&‌uuml;es na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións biling&‌uuml;es no curso 2017/18 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. Ficheiro

 • DOG: Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa pluriling&‌uuml;e no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. Ficheiro

 • DOG: R Resolución da D.X. de Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. Ficheiro

02 de novembro de 2017
 • PROXECTOS: Proxectos de Formación para o profesorado de FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010