Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Decembro

Noticias Anteriores>>

17 de novembro de 2015
 • BOLSA: Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave Ficheiro

 • MASTER SECUNDARIA: Listaxe definitiva de persoas coordinadoras e titoras acreditadas para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2015/2016 Ficheiro

16 de novembro de 2015
 • DOG: Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

13 de novembro de 2015
 • CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución pola que se regulan os contratos-programa con centros educativos e se establecen as condicións para desenvolver a convocatoria e selección de programas para o curso 2015/2016 Ficheiro

10 de novembro de 2015
 • CONVIVENCIA: Protocolo xeral para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, actualizado, así como o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia Ficheiro

 • BOE: Convocatoria de plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016 Ficheiro

05 de novembro de 2015
 • ANPE: Entrevista en COPE al presidente naciona. El rendimiento del profesor e examen Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsa de interinidades e substitucións en Aragón Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos e non admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2015/2016 Ficheiro

 • BOLSA: Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave Ficheiro

 • PREMIOS: Cualificacións provisionais dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais de música, danza e artes plásticas e deseño Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución da selección dos plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos no curso 2015/2016 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010