Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

09 de outubro de 2015
 • DOG: DECRETO 129/2015 polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsa de interinidades e substitucións en Asturias Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsa de interinidades e substitucións en Ceuta Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de bolsa de interinidades e substitucións na Rioxa Ficheiro

07 de outubro de 2015
 • DOG: RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se adxudican dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas, convocadas mediante Orde do 17 de xuño de 2015 (ED110A). Ficheiro

 • PREMIOS: Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño correspondentes ao curso 2014/2015 Ficheiro

 • LINGUAS: Relación provisional dos centros seleccionados en reserva e excluídos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de EP e de ESO Ficheiro

 • CRD: Listaxes provisionais de admitidos e excluídos das prazas de residencia nos CRD da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2015/2016 (período extraordinario) Ficheiro

 • BOE: Resolución por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a BAC del curso 2013/2014. Ficheiro

05 de outubro de 2015
 • DOG: Aprobación dunha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. Ficheiro

 • BOLSA: Madrid, varias especialidades Ficheiro

02 de outubro de 2015
 • BOE: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se desenvolve o plan de mellora de bibliotecas escolares Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se regulan las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. Ficheiro

 • BOE: Orden por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal. Ficheiro

 • LICENZAS: Relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/2016 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, para a formación en linguas estranxeiras en Canadá e Francia Ficheiro

 • BOLSA: Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave Ficheiro

 • BOLSA: Apertura dunha bolsa de interinidades na Rioxa. Ficheiro

Noticias Anteriores>>

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010