Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
Cerrar X "Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias de publicidad, realizar labores analíticas...etc.
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. mas info: aqui"
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Noticias Anteriores>>

26 de xullo de 2016
 • PLURILINGÜES: Resolución provisional de centros plurilingües 2016/2017 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe provisional de Seccións bilingües admitidas e excluídas 2016/2017 Ficheiro

 • CUALE: Listaxe provisonal de centros autorizados no programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, CUALE, para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • CONVENIOS: Resolución definitiva do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2016) Ficheiro

 • CONCURSILLO: Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016/2017 do corpo de mestres Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ficheiro

 • DOG: Decreto polo que se establece o currículo do C.F. de G.S. correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. Ficheiro

19 de xullo de 2016
 • DOG: Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de fundamentos de composición e óboe Ficheiro

 • INSTRUCCIÓNS: Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (Pendiente de Publicación no DOG) Ficheiro

18 de xullo de 2016
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico Ficheiro

 • ASESORES: Comisión de selección das prazas para persoal asesor. Puntuacións provisionais asignadas na primeira fase. Ficheiro

 • EQUIPO ORIENTACIÓN: Puntuacións definitivas do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (2016) Ficheiro

 • CATÁLOGO: Modificación das unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial Ficheiro

 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa Ficheiro

12 de xullo de 2016
 • CONCILIA: Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral. Ficheiro

 • VACANTES: Publicación das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017 Ficheiro

11 de xullo de 2016
 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría. Ficheiro

 • DOG: Corrección de erros. Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir C. F. de F.P. de G.M. e de G.S. en réxime ordinario e para as persoas adultas. Ficheiro

08 de xullo de 2016
 • CATÁLOGO: Proposta de vacantes provisionais de mestres para o curso 2016-2017 da provincia de Ourense. Ficheiro

 • DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico Ficheiro

07 de xullo de 2016
 • DOG: Modificación da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. Ficheiro

 • DOG: Decreto polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017. Ficheiro

06 de xullo de 2016
 • INTERINOS: Listaxe do profesorado interino e substituto de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial para o vindeiro curso 2016/2017 Ficheiro

 • ENSINANZAS DEPORTIVAS: Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/2017 Ficheiro

 • PROGRAMAS: Listaxe de centros docentes seleccionados para desenvolver no curso 2016/17 o programa Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade Ficheiro

 • DIRECTORES: Resolución da convocatoria pública para a provisión de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de GaliciaFicheiro

 • PREMIOS: Composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/2016Ficheiro

 • OPOS: Aptos na fase de prácticas aos opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo) Ficheiro

 • OPOS: Aptos na fase de prácticas aos opositores que superaron os procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, convocado pola orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo)Ficheiro

05 de xullo de 2016
 • FP DUAL: Proxectos experimentais de Formación Profesional Dual. Convocatoria 2016. Listaxe definitivas de solicitudes Ficheiro

 • CURRICULO: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear Ficheiro

01 de xullo de 2016
 • OPOS: Aptos na fase de prácticas aos opositores que superaron os procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, convocado pola orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo)) Ficheiro

 • OPOS: Aptos na fase de prácticas aos opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo) Ficheiro

Campus Auriensis
Calendario Escolar 15/16
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010