30 de marzo 2021
 • FP: Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2021 Ficheiro

 • DOG: O. pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos vacantes nesta consellería. Ficheiro

 • IGUALDAD: La desigualdad en cifras. Ficheiro

 • MATEMÁTICAS: No faltan matemáticos, faltan matemáticas. Ficheiro

26 de marzo 2021
 • VACINACIÓN: Proposta de priorización de colectivos docentes e non docentes para a campaña de vacinación COVID-19 Ficheiro

 • ERASMUS+: Programa Erasmus + 2021 Ficheiro

 • FP: Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2021 Ficheiro

 • BACHIBAC: Convocatoria da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2021. Ficheiro

25 de marzo 2021
 • LIBROS: A Xunta prorrogará a vixencia dos libros de 4º e 6º de Primaria e 1º e 3º de ESO. Ficheiro

24 de marzo 2021
 • PREMIOS: Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional. Relación de proxectos premiados. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • ANPE/VACINACIÓN: A vacinación aos docentes. Ficheiro

 • TITULOS INGLÉS: ¡Últimos días! ANPE te ofrece cursos intensivos ONLINE para certificar nivel B2/C1. Pearson Test Ficheiro

 • ANPE: ANPE y Fundación Dádoris firman un acuerdo de colaboración. Ficheiro

 • BOLSA/APERTURA: Cantabria. Bolsas de Trabajo - Abierto plazo para ofrecimientos de dos especialidades Ficheiro

 • OPOS: Extremadura. Convocatoria Oposiciones Secundaria y otros cuerpos. Ficheiro

 • BOE: Reso. por la que se convocan plazas para centros educativos de E.I. y E.P., E.S.O., F.P. o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero/a para el curso 2021/2022. Ficheiro

 • BOE-CURRICULO: R.D. 174/2021, por el que se establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del currículo. Ficheiro

23 de marzo 2021
 • BACHAREL: Publicada a composición do tribunal que avaliará e supervisará a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos correspondente ao ano 2021 Ficheiro

19 de marzo 2021
 • BORRADOR ORDE: O. pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes da Consellería de Educación. Ficheiro

18 de marzo 2021
 • BOLSA/APERTURA: Apertura listas de interinidade en Navarra (mestres e PTFP). Ficheiro

 • CONCURSO: Convocatoria do III Concurso de Podcasts-Radio na biblio Ficheiro

17 de marzo 2021
 • EDIXGAL: Inicio do proceso de presentación de solicitudes para participar en Edixgal. Ficheiro

 • APERTURA/BOLSA: Apertura de bolsa nos corpos de PES e PTFP en Asturias. Ficheiro

 • DOG: Reso.pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2020. Ficheiro

 • DOG/CELGAS: Reso. pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021 Ficheiro

 • COVID19 El Ministerio de Sanidad responde ante la suspensión de la vacunación AstraZeneca Ficheiro

 • VACINACIÓN: ANPE exige a las autoridades que informen con transparencia y puntualidad a los docentes sobre la vacuna AstraZeneca Ficheiro

16 de marzo 2021
 • VACINACIÓN: Suspendida a vacinación con ASTRA-ZENECA

 • DOG: Orde que modifica a convocatoria de oposicións. Ficheiro

 • DOG EDIXGAL: Reso. pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22. Ficheiro

15 de marzo 2021
 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Comezo do período de inscrición da convocatoria 2021 Ficheiro

 • PROBAS LIBRES: Relación provisional de alumnado admitido e excluído na proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2021) Ficheiro

 • FORMACIÓN: Resolución por la que se conceden plazas para la realización de cursos en línea para la formación del profesorado que imparte enseñanzas de FP Ficheiro

12 de marzo 2021
 • PROBA LIBRE: Relación provisional de alumnado admitido e excluído na proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2021) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Procesos comerciais Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Organización e xestión comercial Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Administración de empresas Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Procesos de produción agraria Ficheiro

11 de marzo 2021
 • BOE: Modificado el RD de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Estética.Ficheiro

 • DOG: O. pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e BAC.Ficheiro

 • CXT: Resolución e adxudicación provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

 • CXT: Resolución e adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación Ficheiro

 • CXT: Resolución, lista de persoas excluídas e adxudicación provisional de vacantes do Concurso de traslados entre persoal docente do corpo de mestres Ficheiro

10 de marzo 2021
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Técnicas e procedementos de imaxe e son Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de FP, Procedementos sanitarios e asistenciais Ficheiro

 • DIVERSIDADE: Borrador de Orde pola que se desenvolve o Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2021 Ficheiro

9 de marzo 2021
 • DOG: Resolución da Dirección Xeral de Centros e RR.HH polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do acordo do 20 de xuño de 1995 (DOG). Ficheiro

8 de marzo 2021
 • EXTERIOR: Convocatoria plazas de estancias profesionales en Europa de Maestros y EEMM 2021/2022 Ficheiro

 • DIGICRAFT: Resolución definitiva de centros admitidos para participar no proxecto Digicraft en tu Cole durante o curso 2020-2021 Ficheiro

 • EOI: Probas de certificación das EOI para o curso 2020-2021 Ficheiro

5 de marzo 2021
 • PREMIOS: Listaxe provisional das puntuacións obtidas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais Ficheiro

 • FP: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2021 Ficheiro

 • CXT: Consulta personalizada de la adjudicación provisional del concurso de traslados de ámbito nacional Ficheiro

 • 8M: En el día internacional de la mujer, ANPE quiere poner en valor a la educación y a las mujeres docentes en tiempos de covid. Ficheiro

 • ANPE: Intervención del Presidente nacional de ANPE en las Jornadas educativas organizadas en el Congreso por el partido popular Ficheiro

 • DOG-FOLGA: D. polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2021 Ficheiro

4 de marzo 2021
 • CXT: Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2021 Ficheiro

 • CXT: Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

2 de marzo 2021
 • MUFACE: Novidades prestación por parto múltiple Ficheiro

 • BOLSA-APERTURA: Navarra. Apertura de listas específicas de contratación. > Primera convocatoria marzo 2021. Ficheiro

1 de marzo 2021
 • ESCOLARIZACIÓN: Aberto prazo para solicitar prazas en centros educativos para o curso 21-22 (01/03 ao 22/03, aa.ii.)

 • RESILIENCIA: La resiliencia de la profesión docente Ficheiro

 • CONCURSO ANPE: Concurso fotográfico nacional ANPE 2021: "La Educación en tiempos de Covid" Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros