29 de novembro de 2019
 • OPOS: PROXECTO DE Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia. Ficheiro

28 de novembro de 2019
 • CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2019/2020 . Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020. Ficheiro

27 de novembro de 2019
 • EDUEMPRENDE: Resolución do concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño Ficheiro

26 de novembro de 2019
 • ALEGACIÓNS PROXECTO: Análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde das titulacións para a incorporación ás listas de interinidades dos corpos de Mestres, PES, PTs de FP, EOIs que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo... Ficheiro

25 de novembro de 2019
 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2019/2020. Resolución definitiva Ficheiro

 • CLUBES LECTURA: Resolución provisional da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020 Ficheiro

21 de novembro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés Ficheiro

 • CXT: Convocado concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos Ficheiro

20 de novembro de 2019
 • PROXECTOS: Resolución do VI Concurso de traballos por proxectos da convocatoria 2018/2019 Ficheiro

19 de novembro de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de Artes plásticas e deseño, especialidades de deseño gráfico, fotografía, historia da arte, medios audiovisuais e medios informáticos Ficheiro

15 de novembro de 2019
 • ROBOTICA: Resolución definitiva de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

14 de novembro de 2019
 • PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

 • PREMIOS: Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

13 de novembro de 2019
 • PREMIOS: Resolución provisional dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2019 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • ESPAZOS MAKER: Resolución provisional de centros admitidos no programa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PREMIOS: Resolución provisional da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos Ficheiro

 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

12 de novembro de 2019
 • BOLSA: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

07 de novembro de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • PRACTICUM: Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PROXECTA: Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • EXTERIOR: Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China Ficheiro

06 de novembro de 2019
 • VACANTES: Proposta provisional de vacantes 2019-2020 Ficheiro

04 de novembro de 2019
 • BOLSA: Modificación da resolución da apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de .... Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros