25 de outubro de 2019
 • CLUB CIENCIA : Resolución provisional de centros admitidos no Club de Ciencia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ROBÓTICA : Resolución provisional de centros admitidos no programa Introdución á robótica educativa en primaria para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P. : Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual Ficheiro

24 de outubro de 2019
 • LINGUAS: Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • STEMWEEK: STEMweek 2019. Relación de persoas beneficiarias e importe das axudas concedidas Ficheiro

 • CONCURSO: Convocatoria do concurso para elaborar a exposición sobre o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas 2020 Ficheiro

23 de outubro de 2019
 • PREMIOS: Puntuacións provisionais dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

22 de outubro de 2019
 • PRACTICUM: Listaxe provisional de persoas titoras e coordinadoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CXT: Instrucións para participar no concurso de traslados dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020 Ficheiro

21 de outubro de 2019
 • DOG: ORDE pola que se convoca CXT entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. Ficheiro

 • DOG: ORDE pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ficheiro

17 de outubro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidades de arpa, canto, clarinete, clave, composición, contrabaixo, dirección de orquesta, fagot, frauta travesa... Ficheiro

16 de outubro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

15 de outubro de 2019
 • ENGLISH WEEK: Resolución definitiva dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • INTERCAMBIOS: Publicación da relación dos intercambios provisionais de prazas curso 2019/2020 Ficheiro

 • DIRECCIÓN: Convocatoria do curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

11 de outubro de 2019
 • DIGITALENT: Relación definitiva de centros seleccionados segundo a convocatoria para participar no proxecto “DIGICRAFT EN TU COLE” no marco do Plan DIGITALENT Ficheiro

 • DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • XUBILACIÓNS 2019: Listaxe de xubilacións do ano 2019 Ficheiro

10 de outubro de 2019
 • DOG: Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Establecido o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos Ficheiro

09 de outubro de 2019
 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea Ficheiro

04 de outubro de 2019
 • DIGICRAFT: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • STEM: Resolución definitiva dos centros docentes públicos para participar na Semana STEM 2019 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO Ficheiro

 • PROXECTOS: Proxectos de formación para o profesorado de FP 2019/2020 Ficheiro

02 de outubro de 2019
 • DOG: Convocatoria do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros