30 de setembro de 2019
 • CXT: Recollida de documentación correspondente ao concurso xeral de traslados 2018 Ficheiro

 • DOG: Nomeamento de funcionarios/as en prácticas ás persoas opositoras que superaron os procedementos de ingreso e acceso ao corpo de PES, técnicos de formación profesional, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas para o ano 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical Ficheiro

27 de setembro de 2019
 • Relación provisional de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de materiais e tecnoloxía: conservación e restauración (595519) Ficheiro

 • CRD: Listaxes coas puntuacións provisionais das persoas solicitantes admitidas e excluídas, período extraordinario, das prazas nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

 • INTERINIDADES: Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 correspondente ao corpo de mestres, Orientación (597039) Ficheiro

24 de setembro de 2019
 • PROXECTA: Resolución do 23 de setembro de 2019 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Resolución definitiva do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/2020 Ficheiro

23 de setembro de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes de grao medio Ficheiro

 • SAÚDE: Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020 Ficheiro

19 de setembro de 2019
 • DOG: Concesión das axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios para o curso 2018/2019 Ficheiro

17 de setembro de 2019
 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIFP: Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/2020 Ficheiro

16 de setembro de 2019
 • ARTES: Admisión nas ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Convocatoria extraordinaria. Ciclos de grao superior Ficheiro

13 de setembro de 2019
 • PLURINFANTIL: Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa Plurinfantil, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

12 de setembro de 2019
 • FORMACIÓN: Resolución definitiva de licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2019 Ficheiro

11 de setembro de 2019
 • CADP: Instrucións actualizadas para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • STEM: Convocatoria de premio de innovación educativa "Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D" para centros públicos Ficheiro

 • CLUB DE CIENCIA: Convocatoria para participar no programa de innovación educativa "Club de ciencia" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020 Ficheiro

 • SETMBACH: Resolución provisional do bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • CADP: Instrucións para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Secundaria) Ficheiro

 • PERMUTAS: ED002A - Intercambios provisionales de plazas del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros dependientes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Ficheiro

10 de setembro de 2019
 • CADP: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

06 de setembro de 2019
 • ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2019/2020 Ficheiro

 • C.R.D.: Listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020 Ficheiro

05 de setembro de 2019
 • PREMIOS: Concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/2019 Ficheiro

04 de setembro de 2019
 • DOG: Concesión dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017/2018 nas universidades do SUG. Ficheiro

03 de setembro de 2019
 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020. Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Biblioteca Creativa. Ficheiro

02 de setembro de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes. Ficheiro

 • F.P.: Admisión a ciclos formativos: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • EDUEMPRENDE: Convocatorias de programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional 2019/2020 Ficheiro

 • BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Período extraordinario de admisión a ciclos formativos. Presentación de solicitudes e ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros