29 de maio de 2019
 • OPOS: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá nos procedementos selectivos para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Exames e respostas. Convocatoria 2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para as especialidades de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

24 de maio de 2019
 • F.P.: Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2019/2020 Ficheiro

23 de maio de 2019
 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Prazas vacantes. Curso 2018/2019 Ficheiro

 • ADMISIÓN: Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • ENGLISH WEEK: Convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week para o ano 2019 Ficheiro

 • CONCILIA: Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2019/2020 Ficheiro

 • HUMANITARIAS: Ampliación do segundo prazo para o profesorado de secundaria das comisións de servizos por motivos de saúde 2019 Ficheiro

 • DOG: Resolución da D. Xeral de Centros e RR. HH., pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). Ficheiro

22 de maio de 2019
 • OPOS: Composición das vogalías que xulgarán os procesos selectivos no concurso-oposición ao corpo de PES, PT, escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

21 de maio de 2019
 • DOG: Incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

20 de maio de 2019
 • DOG: Convocadas prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao PIALE para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2019/2020 Ficheiro

16 de maio de 2019
 • OPOS: Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición ao corpo de PES, PT, EOI, profesores de música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2019 Ficheiro

 • CADP: Apertura de prazo para as persoas interinas e susbstitutas que queira solicitar, se fose o caso, a non participación na elección de destinos para o próximo curso (CADP) Ficheiro

 • CADP: Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución definitiva Ficheiro

 • EDUEXCHANGE: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos do Programa EduExchanges de intercambio de alumnado 2018/2019Ficheiro

14 de maio de 2019
 • DOG: Resolución da D.X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e P. de ensino secundario, E.O.I., música e artes escénicas, artes plásticas deseño, P.T.F.P., mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ... Ficheiro

07 de maio de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrotécnicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202) Ficheiro

06 de maio de 2019
 • DOG: Convocatoria para autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Listaxes provisionais de solicitudes. Curso 2018/2019 Ficheiro

03 de maio de 2019
 • CXT: Vacantes definitivas do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2018/2019 Ficheiro

 • DOG: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2018/2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros