30 de abril de 2019
 • DOG: Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2019) Ficheiro

 • DOG: Resolución pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. Ficheiro

29 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111). Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir como profesorado especialista no ciclo superior de audioloxía protésica (591250). Ficheiro

 • F.P.: Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais. Convocatoria 2019. Ficheiro

 • CXT: Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019 Ficheiro

24 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e... Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de mantemento de vehíículos Ficheiro

26 de abril de 2019
 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución definitiva Ficheiro

23 de abril de 2019
 • STEMweek: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • E.O.E.: Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019. Ficheiro

15 de abril de 2019
 • SAÚDE: Primeiro prazo para solicitar unha comisión de servizos por motivos de saúde é o comprendido entre o 15 de abril de 2019 e o 30 de abril de 2019, ambos incluídos. Ficheiro

11 de abril de 2019
 • BOLSA: Apertura dunha lista de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, para impartir o ciclo superior en audioloxía protésica (591250) Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos Ficheiro

 • F.P.: Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018/2019 Ficheiro

10 de abril de 2019
 • PLURILINGÜES: Convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURIBACH: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • PLURINFANTIL: Convocatoria para a incorporación de novos centros ao programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/2020 Ficheiro

09 de abril de 2019
 • F.P.: Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual e se nomean as persoas responsables da dinamización da FP dual Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209) Ficheiro

 • CXT: Modificación das vacantes de secindaria para o CXT (en cor azul as novas vacantes ofertadas). Ficheiro

04 de abril de 2019
 • DOG: Orden por la que se establecen las fechas de elección de los miembros de las juntas provinciales y de la Junta Autonómica de Directores y Directoras de Centros de Enseñanza no Universitaria. Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de música, análise e química industrial, organización e proxectos de fabricación mecánica e instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidade de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura Ficheiro

03 de abril de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de literatura dramática Ficheiro

01 de abril de 2019
 • DOG: Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros