28 de febreiro de 2019
 • ADMISIÓN: Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2019/2020 Ficheiro

27 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de francés (590010) Ficheiro

26 de febreiro de 2019
 • PREMIOS: Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional. Relación de proxectos presentados Ficheiro

 • OPOS: Convocatoria del cuerpo de maestros en Aragón. Ficheiro

 • CXT: Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación para o ano 2019 Ficheiro

26 de febreiro de 2019
 • OPOS: Convocatoria del cuerpo de maestros en Aragón. Ficheiro

 • CXT: Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación para o ano 2019 Ficheiro

25 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para especialistas de nacionalidade estranxeira para impartir chinés Ficheiro

 • BOE: Resolución por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. Ficheiro

23 de febreiro de 2019
 • BOE: Resolución por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2018-2019. Ficheiro

22 de febreiro de 2019
 • BOE: Resolución por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con Galicia, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del F.S.E. de la implantación de F.P. Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la LOMCE. Ficheiro

21 de febreiro de 2019
 • DOG: Instrucións para a realización, dentro do curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2019 Ficheiro

20 de febreiro de 2019
 • CXT: Vacantes provisionais para o concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019 Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019 Ficheiro

19 de febreiro de 2019
 • DOG: Resolución da S.X. de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 Ficheiro

15 de febreiro de 2019
 • EDUEXCHANGES: Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións... Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460) Ficheiro

14 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P. de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de P.T.F.P. , especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228). Ficheiro

11 de febreiro de 2019
 • ADMISIÓN: Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020 Ficheiro

08 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria Ficheiro

07 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Publicación do baremo provisional e da relación provisional de excluídos de filosofía (590001) e de patronaxe e confección (591217) Ficheiro

06 de febreiro de 2019
 • BOLSA: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia Ficheiro

 • BOLSA: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460) Ficheiro

02 de febreiro de 2019
 • EXPEDIENTE: Apertura de prazo para a actualización do expediente por parte do profesorado Ficheiro

 • CONTRATOS-PROGRAMA: Resolución definitiva dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019 Ficheiro

01 de febreiro de 2019
 • CXT: Publicación das listaxes de instancias coa baremación provisional do concurso xeral de traslados para o ano 2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros