31 de xaneiro de 2019
 • ADMISIÓN: Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020 Ficheiro

 • DOG: Currículo dos ciclos de grao superior correspondentes ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas Ficheiro

22 de xaneiro de 2019
 • OPOS: Distribución de prazas por especialidades e corpos da oferta de emprego público docente en Galicia para o ano 2019 Ficheiro

18 de xaneiro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de P.E.S., especialidade de filosofía e no corpo de P.T.F.P. , especialidade de patronaxe e confección Ficheiro

 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455) Ficheiro

 • BOLSA: Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia, especialidade de expresión corporal (594449) Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas provisionais e baremo provisional das listas de dramaturxia Ficheiro

 • DOG: Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. Ficheiro

17 de xaneiro de 2019
 • OPOS: Borrador da pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de E.O.I., ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ... e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • BOLSA: Borrador da convocatoria dun procedemento para a elaboración dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004). Ficheiro

14 de xaneiro de 2019
 • INNOVACIÓN: Convocatoria para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019 Ficheiro

 • BOLSA: Relación provisional e baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na E.S.A.D. de Galicia Ficheiro

11 de xaneiro de 2019
 • CONVERSA: Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020. Centros públicos Ficheiro

 • F.P.: Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019 Ficheiro

08 de xaneiro de 2019
 • BOLSA: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na ESAD de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446) Ficheiro

 • DOG: Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva Ficheiro

04 de xaneiro de 2019
 • LECTURA: Resolución definitiva da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019 Ficheiro

Noticias Anteriores>>

ANPE OURENSE

Campus Auriensis
Calendario Escolar 21/22
Catalogo Centros