Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos

ÚLTIMAS NOVAS
 • 18.10 CXT: Borrador Orde pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia Ficheiro

 • 18.10 CXT: Modificación parcial da Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. Ficheiro

 • 18.10 CXT: Orde do de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ficheiro

 • 17.10 BOLSAS: Listaxes provisionais e relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional Ficheiro

 • 17.10 DOG: Currículo do C.F. de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas Ficheiro

 • 16.10 DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do C.F. de G.S. correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía. Ficheiro

 • 11.10 PROXECTA: Ampliación do prazo de participación na convocatoria do Plan Proxecta para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 10.10 CURRICULO: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo Ficheiro

 • 10.10 CXT: Recollida de documentación do concurso xeral de traslados 2017 Ficheiro

 • 10.10 MESA: Proxecto de Orde do CXT 2017 Ficheiro

 • 10.10 BOLSA: Ampliación de listas en Secundaria e outros corpos en Andalucía Ficheiro

 • 06.10 BOLSA: Convocatoria proceso para ampliación de la bolsa de trabajo de distintas especialidades correspondientes a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. Ficheiro

 • 06.10 BOLSA: Elaboración das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de EOI (Chinés e Xaponés), no corpo de música e artes escénicas, (Viola da Gamba) e no corpo de artes plásticas e deseño (Deseño de Moda) Ficheiro

 • 06.10 PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2017/2018 Ficheiro

 • 05.10 CONSELLO ESCOLAR: Establecido o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos Ficheiro

 • 04.10 CURRICULO: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía Ficheiro

 • 03.10 LISTAS: Listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes ao corpo de mestres Ficheiro

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 17/18
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010