Licencias e Permisos
Editoriais
Correo Web
Congresos ANPE
Eleccións Técnicos e Administrativos
ÚLTIMAS NOVAS
 • 20.09 BIBLIOTECA: Xúntase a Orde do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. Ficheiro

 • 18.09 ENGLISH WEEK: Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 18.09 DOG: Aspirantes que superaron o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ficheiro

 • 17.09 F.P.: Publicado o proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e animación sociodeportiva. Ficheiro

 • 14.09 CADP: Corrección de erros da Adxudicación de destino provisional para o curso académico 18/19, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,.. Ficheiro

 • 11.09 CADP: Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos... Ficheiro

 • 10.09 EDUEMPRENDE: Convocatorias dos programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e F.P. 18/19 Ficheiro

 • 10.09 PLURINFANTIL: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • 10.09 PLURIBACH: Listaxe definitiva de centros admitidos para o curso 18/19 Ficheiro

 • 10.09 PLURILINGÜES: Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 18/19 Ficheiro

 • 10.09 BILINGÜES: Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 18/19 Ficheiro

 • 10.09 CUALE: Listaxe definitiva dos centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 18/19 Ficheiro

 • 10.09 PRACTICUM: Convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 18/19 Ficheiro

 • 06.09 BIBLIOTECAS: Convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019 Ficheiro

 • 06.09 CADP: Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas Ficheiro

 • 06.09 BIBLIOTECAS: Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2018/2019. Ficheiro

 • 23.08 DOG: Orde pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de F.P., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades ... Ficheiro

 • 20.08 DOG: Resolución da D. X. de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, ... Ficheiro

 • 20.08 CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

 • 16.08 CADP: Modificación das instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola resolución do 18 de xuño de 2018 Ficheiro

 • 13.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • 09.08 DOG: Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero Ficheiro

 • 09.08 INTERCAMBIOS: Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019) FicheiroANPE CALIFICA DE INSUFICIENTE EL ACUERDO FIRMADO EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS POR OLVIDARSE DEL PROFESORADO Y EXIGE LA INMEDIATA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES


Firma en #EquiparacionSalarialDocenteYA


OPOSICIÓNS Galicia 2018

Oposicións docentes toda España

NOVAS EDUCATIVAS ANTERIORES Ver máis >>
DESCONTOS EN BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL Enlace

CXT: ANPE denuncia a discriminación dos docentes galegos nos CXT.Leer mais ...

Sentenzas sobre o CXT 2013-2014 do Tribunal Superior de Galicia.Leer mais ...

ANPE presenta recurso contra supresión da extra de Nadal 2012.
ANPE exige al Gobierno el cese de recortes en educación y que se esfuerce por conseguir un pacto de mínimos Enlace

ANPE Ourense TV

Anpe Ourense da la cara en las manifestaciones>>

Mobilizacións ANPE Ver máis >>
Campus Auriensis
Calendario Escolar 18/19
Catalogo Centros
7 de Julio de 2010